Shiatsu Ryoho

Shiatsu is een manuele therapie die onstaan is uit de Chinese Anma massage. Shiatsu is Japans en betekent vingerdruk( Shi=vinger en atsu=druk) Er wordt dan ook druk uitgeoefend met vingers, duimen en handen op de huid.
Er wordt druk uitgoefend op kernpunten(Tsubo’s/Acupunten) die op vaste locaties op het lichaam voorkomen en kernpunten die geen vaste locaties hebben(Ashi-punten). Volgens de Oosterse geneeskunde stroomt de energie in een mens door onzichtbare kanalen, de meridianen. Veel Tsubo’s liggen op de meridianen. Als de energie niet vrij stroomt door de meridianen, en daardoor lichamelijke klachten kan veroorzaken, kan de energie gemanipuleerd worden door druk uit te oefenen op de Tsubo’s.
Vanuit de Westerse geneeskunde bekeken bestaat ons autonoom zenuwstelsel uit een sympathisch en een parasympathisch deel. De Sympathicus stelt ons in staat om te werken, te vechten of te vluchten en de Parasympathicus stelt ons in staat om te ontspannen, te herstellen en energie op te bouwen. Zowel in de Oosterse als Westerse geneeskunde moet er een dynamisch evenwicht zijn in het lichaam dus een evenwicht dat voldoet aan de behoefte van dat moment door onder andere de stofwisseling, spijsvertering, bloeddruk, hartslag enzovoort aan te passen. Bij verstoring in dit evenwicht tussen de Sympathicus en Parasympathicus kunnen er klachten ontstaan die met behulp van Shiatsu aangepakt kunnen worden doordat Shiatsu met name werkt op het parasympathisch deel van het zenuwstelsel. In de huidige hectische samenleving is vaak de Sympathicus over-actief.
Ook als u geen klachten heeft kunt u een Shiatsu behandeling ondergaan om heerlijk te ontspannen.
Shiatsu heeft een brede werking en kan onder andere ingezet worden bij:
KANS (klachten arm-nek-schouder)
Stress
Maag-darm klachten
Hooikoorts, eczeem
Rugklachten
De Shiatsu-vorm die ik toepas is de Namikoshi methode.
In Japan is Shiatsu volgens de Namikoshi methode (die uitgaat van de Westerse geneeskunde) officieel erkend door de Ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs als zelfstandige therapeutische behandelmethode en daardoor volledig geïntegreerd in de reguliere geneeskunde.

Schuiven naar boven