Klassieke massage

De handgrepen die bij klassieke massage worden gebruikt zijn dezelfde als die bij sportmassage worden toegepast. Klassieke massage wordt in een iets lager tempo en met wat minder druk toegepast en wordt daarom ook wel ontspanningsmassage genoemd. Het ontspant de spieren en heeft een rustgevende uitwerking.

Als u onder andere koorts, zware verkoudheid, oververmoeidheid, spierscheuring, wond-of huidontsteking heeft mag u niet gemasseerd worden.

Schuiven naar boven